تلفن تماس: ۰۱۱۳۵۱۵۵۴۱۰

جدول مشخصات تابلو برق توزیع
نام محصولتابلو توزیع برق
ضمانتحداقل یک سال
استانداردمطابق الزامات توانیر
مسافت قابل حملتمام استان های کشور
ظرفیت تولید8000 دستگاه در سال
سابقه تولید30 سال
زمان تولیدحداکثر 1 روز
خدمات پس از فروشدارد
آمپر100 تا 630 آمپر