تلفن تماس: 01135155117

پایه دوربین

نام محصولبازه اندازهبازه قیمت(تومان)پایه دوربین
پایه دوربین4 – 9 متر3,000,000 – 20,000,000

ارتباط با مشتری: 01135155117