تلفن تماس: ۰۱۱۳۵۱۵۵۴۱۰

جدول مشخصات فونداسیون پایه فلزی
نام محصولفونداسیون پیش ساخته پایه های فلزی
طول عمر مفید40 سال
مسافت قابل حملتمام استان های کشور
ظرفیت تولید2 هزار اصله در سال
سابقه تولید30 سال
زمان تولیدبا توجه به عمل آوری از 14 تا 28 روز
خدمات،پس،از،فروشدارد
بازه ابعاد40*40 تا 140*140 با ارتفاع متفاوت
قیمت فونداسیون380،000 تا 2،500،000 تومان